Beräkna barnomsorgsavgift
Beräkna barnomsorgsavgift
Avgift beräknas på inkomst mellan 10 000 kr och 45 390 kr. Inkomst under 10 000 kr har 0 kronor i avgift. Avgift beräknas på hushållets
sammanlagda bruttoinkomster. Det yngsta placerade barnet räknas som barn 1. Ditt barn räknas som treåring i taxan från höstterminen det
år barnet fyller tre år.
 
Ange hushållets totala bruttoinkomst (före skatt) per månad:
 SEK
 
BarnTyp av barnomsorgAvgift per barn
10 SEK
20 SEK
30 SEK
Beräknad månadskostnad: 0 SEK
Var vänlig vänta medan sidan laddas...