Ansökan
Ansökan om plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
* = obligatoriskt

PersonuppgifterSteg 1 av 5

Ange barnets och sökandes personnummer (ÅÅMMDD-NNNN).
Barn:*
Sökandes personnummer:*
Medsökandes personnummer:

OBS!  Ansökan måste göras klar inom  60  minuter

1. Platsinnehavare är den/de vårdnadshavare som ansökt om och tackat ja till plats.2.När två vårdnadshavare har delad plats för ett barn är de platsinnehavare för var sin plats. 3. Om barnet är placerat i familjehem är familjehemmet platsinnehavare. Vårdnadshavarna måste göra var sin ansökan, så kallad delad plats, när: 1. Barnet bor växelvis hos dig och den andra vårdnadshavaren. 2.Båda vårdnadshavarna har behov av omsorg för barnet.

Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204). Information lagras och bearbetas i register med hjälp av IT för administrativa ändamål.

Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Personuppgiftsansvarig är Barn- och utbildningsnämnden, Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall

 
Var vänlig vänta medan sidan laddas...